tisdag 27 november 2012

Face the truth

I dagarna kom rapport från Världsbanken om att 2-gradersmålet inte kommer att klaras. Det kommer troligtvis att bli minst 4 grader varmare på vår jord, om vi går femtio år framåt i tiden, om inget görs.

Men vad innebär det?
En så här kraftig uppvärmning har inte skett på jorden de senaste 20 miljoner åren och enligt miljöprofessorn Johan Rockström kan det bli katastrofalt för mänskligheten.

Världsbankens chef, amerikanen Jim Yong Kim, sa nyligen att klimatet är mänsklighetens största utmaning. Hans uttalande inger hopp, eftersom Världsbanken tidigare lånat ut enorma belopp för gas- och oljeutvinning t. ex. i Afrika, vilka inte direkt varit till det positiva för vår miljö och klimatet. Jim Yong Kim, menar att det är mycket, mycket ont om tid. Världen måste börja hantera klimatförändringarna mer aggressivt. Enligt honom, så kommer vi aldrig att råda bot på världsfattigdomen om vi inte först hanterar klimatförändringarna. Klimatet är en av de enskilt största utmaningarna för social rättvisa i dag.

Världsbanken varnar för att framför allt fattiga samt invånare i världens kuststäder (vilket innebär att samhällen och städer längs skånska kuster också berörs) står inför en katastrof om inte omedelbara åtgärder vidtas för att rädda klimatet.
Den fyrgradiga temperaturökningen kan vara fullbordad så tidigt som på 2060-talet om världsledarnas löften om klimatåtaganden inte uppfylls, enligt rapporten.

Temperaturökningen är ett uträknat globalt medelvärde som fördelas olika, med olika effekt på olika platser. På kort sikt kan temperaturhöjningen gynna oss här i norr med att vi får större skördar i jordbruket när vintrarna blir mildare och blötare.
Globalt sett är situationen mindre gynnsam, livsmedelsproduktionen lär sjunka när grödor drabbas av värme och torka och värmeböljor med höga dödstal kommer att bli allt vanligare, bl.a. i Sydeuropa.

Enligt miljöminister Lena Ek, ska den svenska klimatpolitiken revideras med en "Klimatplan 2050". Hon menar också att samhällsinvesteringar i framtiden måste ta hänsyn till klimataspekter.

Vårt land, som är så kallt och ogästvänligt delar av året, kanske kan bli behagligare med en medeltemperatur, vilken är lite högre än idag, men andra delar av världen kan bli obeboeliga. Det har gjorts olika scenarier om vad som kommer att ske, i ett scenario för 2200-talet, får en fjärdedel av jordens landytor så hög temperatur att vi människor kommer att drabbas av fysiologisk värmestress, dvs. kroppens transpiration räcker inte till för att hålla rätt kroppstemperatur. Risken för detta är mycket stor i exempelvis i Sydasien, Medelhavsområdet och mellersta USA.

Det finns dock också positiva framtidsscenarion!
- om vi lyckas göra väldigt kraftiga nedskärningar av dagens utsläpp
- och ställer om till annan förnybar energi och energieffektiviserar
- och drar ner på dagens höga konsumtionsnivåer
Då kan vi tekniskt sett klara att förhindra att jordens temperatur höjs. Frågan är bara om den politiska viljan och förmågan finns.

Omställningen borde ha börjat för 20 år sedan. Nu kommer det att bli mer smärtsamt, för det vet ju alla, att det är lätt att ta till sig positiva förändringar, medan åtstramning och neddragning är desto svårare. Dock är vi människor fantastiskt flexibla... men vi är helt klart den första varelsen på jorden, som satt mänskligheten på spel...

1 kommentar:

  1. människor är idioter som inte har vett nog att hålla sin egen art vid liv. destruktiva monster är vi som inte tänker längre än näsan når.

    SvaraRadera